Metabolisme Glucose en Vet

Metabolisme Glucose en Vet

Intermediar metabolisme voor glucose

Glycolyse is een proces die optreedt in cytoplasma van een cel, waarbij in negen stappen glucose molecull bestaande uit 6 koolstofatomen, wordt afgebroken tot pyruvaat, bestaande uit 3 koolstofatomen. Dus in de glycolyse worden 2 pyruvaten gevormd.  In eerste instantie wordt energie in geïnvesteerd in de 1ste en 3e stap in de vorm van ATP , zodat er later meer uit wordt verkregen. Uit elk glucosemolecuul krijg je 2 GAP en daaruit wordt tweemaal pyruvaat gevormd. De vorming van pyruvaat uit GAP levert 2 ATP op, in de gehele glycolyse wordt er ook 2 ATP in geïnvesteerd. Netto zou dat dus nul betekenen, maar omdat er 2 pyruvaten worden gevormd, houd je 2 ATP over (4-2=2 ATP). Het doorlopen van glucose door de glycolyse levert dus netto 2 ATP op. Daarnaast  wordt er ook energie opgeleverd in NADH. NADH slaat energie op in de vorm van elektronenpotentialen en die kan later worden omgezet in ATP. Daarnaast word het pyruvaat in 1 irreversibele stap omgezet in Acetyl-CoA, en daarbij wordt 1 koolstofatoom verloren, de energie die hierbij vrijkomt wordt opgeslagen als NADH.

Intermediar metabolisme voor VET

Vetverbranding is belangrijk voor ons lichaam. Vet bestaat uit vetzuren, dat zijn lange koolstofketens van gemiddeld 18 koolstofatomen. Vetzuur wordt als het wordt afgebroken, eerst geactiveerd tot Co-enzym A. In een 4tal stappen, die we ook wel β-oxidatie noemen,  wordt het vetzuur molecuul (fatty acyl-CoA C18) gekort. Fatty acyl CoA C18 wordt omgezet in fatty acyl-CoA C16. Er komen twee koolstofatomen vrij in de vorm van Acetyl-CoA. In die 4 stappen wordt er energie die daarbij vrijkomt tijdelijk opgeslagen in FADH2 en NADH. De keten is verkort met 2 koolstoffen. Als dit 8 keer wordt doorlopen, wordt het gehele vetzuur afgebroken tot  9 maal Acetyl-CoA. Het gehele vetzuurmolecuul wordt dus afgebroken tot Acetyl-CoA.

Een voedingsmiddel dat verrijkt is met onverzadigde vetten is avocado. De olie van avocado bevat veel onverzadigde vetten. Onverzadigde vetten zijn vetten dat gezond zijn voor het hart en bloedvaten. Dat avocado gezond is, moge dus duidelijk zijn.

Share this post